top of page
Disclaimer

Algemeen

Hennie Brons Coaching, verleent hierbij toegang tot de website www.henniebronscoaching.com en publiceert hier teksten, audio-, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Hennie Brons en derden zijn aangeleverd. Hennie Brons behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of om onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers een mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW weergegeven.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De prijzen op deze website zijn inclusief BTW weergegeven.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Hennie Brons zullen van persoon tot persoon verschillen. Ieder individu is uniek. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

 

Onze coaching programma’s zijn bedoeld om je talent en passie te combineren en hiermee werk te vinden waar je van houdt. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

 

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hennie Brons informatie/beelden en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hennie Brons.


E-MAILDISCLAIMER
Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Hennie Brons Coaching ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Hennie Brons Coaching is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Hennie Brons Coaching de mail verstuurd heeft.

Het werk dat wij doen is met de grootste zorg gedaan.

Mocht je opmerkingen of verbeter voorstellen hebt, laat het ons dan weten: info@henniebronscoaching.com

 

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Hennie Brons Coaching van toepassing.

 

Hennie Brons Coaching

Kamer van Koophandel nummer

bottom of page